2% pentru SOLARIS

Mulţumim tuturor celor care anul trecut au ales să ne sprijine prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit, contribuind în acest fel la desfăşurarea mai bună a activităţilor clubului!

Nu vă costă nimic să ne sprijiniţi!
Dacă doriţi să sprijiniţi SOLARIS Sporting Club Ploieşti, ne puteţi direcţiona 2% din impozitul pe venit. Conform art. 57 (4) – (6) şi art. 84 (2) – (4) din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice pot direcţiona 2% din impozitul pe venit, către orice entitate nonprofit. Procedura este foarte simplă; dacă doriţi să ne sprijiniţi, nu trebuie decât să urmaţi instrucţiunile:

1) dacă sunteţi salariat(ă), angajat pe bază de contract individual de muncă sau funcţionar public sau dacă aţi obţinut venituri asimilate salariilor (stabilite de art. 55 din Codul Fiscal), indiferent dacă angajatorul dvs. a depus sau nu fişa fiscală (formularul 210), va trebui să completaţi formularul 230:

  • Descărcaţi formularul 230 de aici şi printaţi-l în două exemplare (unul îl veţi păstra).
  • Completaţi anul în partea de sus, precum şi secţiunea I (datele de identificare a contribuabilului) cu datele dvs.
  • Nu este necesară completarea sumei – organul fiscal va calcula şi vira suma admisă.
  • Completaţi partea de jos: semnătură contribuabil.

Un exemplar din formularul 230 completat şi semnat de dvs. se depune la registratura administraţiei financiare de care aparţineţi (personal sau nu). Formularul se poate trimite şi prin poştă, ca scrisoare recomandată, pe adresa administraţiei financiare de care aparţineţi. Dacă doriţi mai multe detalii, instrucţiunile de completare ale formularului 230 furnizate de ANAF le găsiţi aici.

2) dacă aţi realizat venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, câştiguri din investiţii, drepturi de autor, activităţi agricole, etc.), şi aveti obligaţia legală de a depune la administraţia financiară o Declaraţie privind veniturile realizate de dvs. in anul anterior, formularul 200, puteţi completa în secţiunea III a acestui formular, „Destinaţia sumei privind 2% din impozitul pe venitul anual datorat”, cu datele Asociaţiei Solaris Sporting Club:
Denumire entitate nonprofit: Asociatia Solaris Sporting Club Ploiesti
Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 27367468
Cont bancar (IBAN): RO08 BRDE 300 SV 7466 2533 000
Ca şi în cazul formularului 230, nu este necesară completarea rubricii „Suma”. Formularul 200, însoţit de instrucţiuni de completare furnizate de ANAF îl găsiţi aici.

Termenul de depunere, atât pentru formularul 230, cât şi pentru formularul 200 pentru anul fiscal în curs este 25 mai 2016.

Dacă sunteţi persoană juridică (S.R.L.), atunci cheltuielile de sponsorizare se scad din impozitul pe profit în limita minimă stabilită de: 3 la mie din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit, în condiţiile stabilite de art. 21 din Codul Fiscal. Pentru încheierea unui contract de sponsorizare (şi, eventual publicitate), vă rugăm să ne contactaţi la .

Vă mulţumim!