Acte necesare pentru legitimaţii FRB

Pentru legitimarea copiilor ce vor participa la CN de Minibaschet  sunt necesare următoarele acte:

  • cererea de legitimare semnată de părinte (formularul îl veţi primi la primul antrenament)
  • copie după certificatul de naştere al copilului (legalizată notarial
  • copie după prima pagină a carnetului de note al copilului (cea care conţine poza copilului precum şi viza şcolii pe anul în curs) – atentie! – verificaţi dacă este vizat carnetul pe 2012 şi daca ştampila şcolii este pusă pe colţul pozei)
  • 2 poze  tip paşaport (3/4)
Vă rog actele să  fie complete în momentul în care le aduceţi şi să fie puse în  dosar sau plic cu numele fiecărui copil pe el !

Aceste acte sunt necesare numai acelor copii care incă nu au legimiaţii FRB ( care nu au participat la nicio competiţe oficială organizată de catre FR Baschet)